PROJEKTER

Det faglige grundlag for gennemførelsen af tegnestuens projekter er langvarig og alsidig erfaring på alle arkitektfagets niveauer. Ambitionen er at skabe vellykkede resultater ved seriøs formulering af hvert enkelt projekts egenart efterfulgt af stringent arkitektonisk design og målrettet projektstyring.