PROJEKTER

Projekterne er meget forskelligartede og spænder fra planlægning og design af internationale lufthavne og kulturinstitutioner til ombygning af boliger og feriesteder. Ethvert projekt er interessant, hvis det indebærer en arkitektonisk udfordring.

Det faglige grundlag for gennemførelsen af tegnestuens projekter er langvarig og alsidig erfaring på alle arkitektfagets niveauer. Ambitionen er at skabe vellykkede resultater ved seriøs formulering af hvert enkelt projekts egenart efterfulgt af stringent arkitektonisk design og målrettet projektstyring.