OM TEGNESTUEN

Niels Bruun arkitekt MAA

Niels Bruun arkitekt MAA

Med udgangspunkt i projekteringen af Nordiska Akvarellmuseet og programmerings- og projekteringsopgaver for Københavns Lufthavne A/S har tegnestuen siden begyndelsen af 1997 været en økonomisk selvstændig arkitektvirksomhed.

Tidligere bestod arbejdet væsentligst i deltagelse i arkitektkonkurrencer og konsulentarbejde sideløbende med min ansættelse som ledende medarbejder i et større arkitektfirma.

Arkitektkonkurrencen om ‘Nordiska Akvarellmuseet’ i Sverige blev vundet I november 1996. Denne internationale projektkonkurrence var med 386 deltagere den hidtil største i Norden. Museet, der er et fælles nordisk kulturprojekt, er beliggende i skærgården på øen Tjörn. Det blev indviet juni 2000.

Projekteringsledelsen, ansvaret for koncept, lay-out og design og for efterfølgende arbejder er blevet varetaget af mit firma. Projektet er nomineret til EU’s officielle arkitekturpris ’The European Prize for Contemporary Architecture – The Mies van der Rohe Award’ og nomineret til ’Årets Museum i Sverige’ og ’European Museum’ 2001. Det er desuden i 2004 nomineret til ’Trepriset’ i Sverige og ’Rödfärgspriset’ samt tildelt ’Publikpriset’ i Sverige.

2006 udarbejdede tegnestuen programmet til en mindre udvidelse, der senere er blevet gennemført.

For Københavns Lufthavne A/S er udført rådgivningsarbejde og projektering i forbindelse med ombygning af Indenrigsterminalen, ombygning af Udenrigsterminalen – T2, parkeringsanlæg, logistik m.v., projektering af bl.a. et nyt havnekontor og nye butikker i transitområdet, flytning, ombygning og nyindretning af en af lufthavnens ældste hangarer, Hangar 145, til bl.a. udstillingsformål og lounge samt konsulentarbejde ifm. udarbejdelsen af en masterplan for lufthavnen.

For CPH International – et selskab under Københavns Lufthavne A/S – er bl.a. udarbejdet forslag til nye terminalanlæg i Varna og Bourgas International Airports i Bulgarien.

Projekterne i Bulgarien blev i april 2005 udvalgt som de bedste af det bulgarske luftfartsvæsen efter international konkurrence.

Andre arbejder er bl.a. det overordnede design af en del af havneområdet og design af belysning, bænke, belægninger m.m. i Skärhamn i Sverige, deltagelse i den internationale, indbudte konkurrence om udvidelse af Ordrupgaardsamlingen, et projekt til billedgalleri, glasværksted og restaurant i Frederiksværk Havn, ombygning og udvidelse af en forretningsejendom i Herlev ifm. indretning af en større tandlægeklinik og en række ferie- og boligprojekter.

Af stor betydning for tegnestuens arbejde er et langvarigt, tæt samarbejde med ingeniørfirmaer og et netværk af meget kvalificerede arkitekter, som assisterer ved større opgaver.

Niels Bruun

Fødselsår /-sted : 1947,  København
Stilling: Arkitekt MAA
Uddannelse: Det Kongelige danske Kunstakademi, Arkitektskolen 1973, Matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen 1967
Faglige organisationer: Akademisk Arkitektforening / Danske arkitekters Landsforbund

Det faglige grundlag for gennemførelsen af tegnestuens projekter er langvarig og alsidig erfaring på alle arkitektfagets niveauer. Ambitionen er at skabe vellykkede resultater ved seriøs formulering af hvert enkelt projekts egenart efterfulgt af stringent arkitektonisk design og målrettet projektstyring.